TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Buntade förfrågningar


SmartWhois kan bearbeta listor över IP-adresser, värdnamn eller domännamn som är sparade i vanliga text- (ASCII) eller Unicode-filer. Det giltiga formatet för dessa batch-filer är enkelt: varje rad måste börja med en IP-adress, värdnamn eller domännamn. Om du vill bearbeta domännamn, då måste de finnas I en separat fil, separerat från IP-adresserna och värdnamnen. Om en IP-adress, värdnamn eller ett domännamn följs av ett annat tecken/ord som är placerat på samma rad, då måste det finnas minst ett mellanslag mellan strängen och tecknet/ordet. Nedanför är ett exempel på en batch-fil, och är i själva verket en loggfil från en server:

133.169.11.1 - - [10/Apr/2000:08:09:32 -0400] "GET /en.htm HTTP/1.0" 200 5413 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)"
24.19.132.144 - - [10/Apr/2000:08:09:33 -0400] "GET /images/l2.gif HTTP/1.1" 200 848 "http://www.tamos.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)"
194.45.56.32 - - [10/Apr/2000:08:09:34 -0400] "GET /download.htm HTTP/1.0" 200 10921 "http://www.tamos.com/" "Mozilla/4.61 [en] (WinNT; I)"

Annat exempel på en batch-fil:

203.160.224.66
199.107.4.10
ns0.apecs.co.jp
161.196.244.104
24.94.163.6
pool0142.cvx25-bradley.dialup.earthlink.net
210.145.100.82

Ett exempel på en batch-fil för domäner:

toyota.com
starpower.net
force9.co.uk
volvo.se

Du kan automatisera bearbetningen av batch-filerna genom att använda kommandoraden.