TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Kommandoradsparametrar


SmartWhois stöder parametrar i kommandoraden, vilka specificerar en IP-adress/värdnamn/domännamn, liksom de filer som skall öppnas/sparas.

Simple Parameters

För att starta SmartWhois och skicka en fråga efter en IP-adress/värdnamn, då behöver du inte använda några ytterligare parametrar, förutom själva IP-adressen/värdnamnet:

SW3.EXE 207.46.197.113
SW3.EXE www.yahoo.com


För frågor efter domännamn, då måste domänens namn efterföljas av ett "d":

SW3.EXE yahoo.com d
SW3.EXE etrade.com d


Complex Parameters

Du kan använda parametrar I kommandoraden för att skicka avancerade batch-uppgifter, som t.ex att ladda en lista över IP- adresser, bearbetning av listan, spara det erhållna resultatet i en textfil, och att avsluta programmet. Följande parametrar kan användas:

-b
specificerar att programmet ska arbeta i batchläge. Parametern är obligatorisk.
-si
specificerar att nästa argument är en källfil innehållande en lista med IP-adresser.
-sd
specificerar att nästa argument är en källfil innehållande en lista med domäner.
-ot
specificerar att nästa argument är en utmatningsfil och att resultatet ska sparas som text.
-oa
specificerar att nästa argument är en utmatningsfil och att resultatet ska sparas som ett SmartWhois-arkiv.
-ox
specificerar att nästa argument är en utmatningsfil, och att resultaten skall sparas som XML.
-oe
specificerar att nästa argument är en utmatningsfil, och att resultaten skall sparas som XLS.
-c
specificerar att programmet ska avslutas när operationen är slutförd. Om du använder den här parametern, ska den alltid vara den sista.


Exempel:

SW3.EXE -b -si C:\LOGS\list.txt -ot C:\LOGS\results.txt
Programmet läser IP-adresser från filen list.txt, bearbetar listan, och sparar resultatet till results.txt i vanligt textformat.

SW3.EXE -b -si C:\LOGS\list.txt -ox C:\LOGS\results.xml
Programmet läser IP-adresser från filen list.txt, bearbetar listan, och sparar resultatet till results.xml i XML-format.

SW3.EXE -b -sd C:\LOGS\domains.txt 
Programmet läser domännamn från filen list.txt och bearbetar listan utan att spara resultatet.

SW3.EXE -b -sd C:\LOGS\list.txt -oa "C:\Business Data\my domains.sw3" -c
Programmet läser domännamn från filen list.txt, bearbetar listan och sparar resultatet till mydomains.sw3 som ett SmartWhois- arkiv, och avslutar programmet.

Viktigt: Om ett filnamn eller dess sökväg innehåller mellanslag, då måste de inneslutas av citat-tecken (" ")
.