TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Konfigurera SmartWhois


Du kan anpassa flera olika delar av programmet genom att klicka på Settings => Options.

 
Network  
Query

Query time-out
– detta fält anger tidsgränsen för varje fråga. Om det inte finns någon information har mottagits under den angivna tiden, då avbryts frågan. Beroende på hastigheten på din anslutning (till Internet) och på tillgängligheten på whois-servranra, så kan du öka eller minska värdet på denna tidsgräns.

Delay queries in batch mode by detta fält anger intervallen mellan frågorna som skickas i batch-läge. Det är användbart när du bearbetar långa listor över IP-adresser eller domännamn, eftersom vissa whois-databaser kan blockera tillgången från din IP-adress om du utför för många frågor under en kortare tid, vilket ofta är fallet om du har tillgång till bredbandsanslutning. Som standard så är fördröjningen satt till 0. Om du upplever problemen som beskrivits ovanför, då kanske du skall sätta fördröjningen till mellan 1 och 10 sekunder.

Prompt to re-query unfound items when processing batch files
– markera denna ruta om du vill att SmartWhois åter skall skicka en fråga på en batch-fil. Vissa gånger så kanske programmet har svårigheter att inhämta all information om alla poster i batch-filen. Detta kan bero på tidsbegränsningar på whois-servern eller temporära databasproblem. I sådana fall så föreslår SmartWhois att du kan skanna batch-filen igen, för att på detta sätt skicka frågor om de poster som inte kunde hittas den första gången. Om denna kryssruta är avmarkerad, då kommer de obearbetade posterna (som misslyckades) att skrivas till filen failed_dom.dat, som finns lokaliserad i programmets egna mapp.

Disable auto-sorting when processing batch files
– detta förhindrar att programmet automatiskt sorterar den vänstra panelens lista när bearbetningen av batch-filer pågår. Du kan då granska listan över IP-adresser på en gång de dyker upp i batch-filen.

Swap hot keys for domain and IP queries
– som standard så innebär en nedtryckning av Enter-tangenten att du utför en IP-adress/värdnamns-fråga, och håller du ned Enter-tangenten tillsammans med Ctrl-tangenten, då skickar du en domännamns-fråga. Markerar du denna kryssruta så kommer dessa snabbtangenter att fungera omvänt.

Clear query history on exit
– rensar programmets rullningslista över de tidigare utförda/skickade frågorna.

Ping

Check if host is reachable (ping)
– kontrollerar om en värd kan nås vid det aktuella tillfället genom att skicka en signal (ping) till denna. Om du kryssat i rutan, då skickar SmartWhois ett ping (begäran om svar) till värden, och väntar sedan på svar. Om den aktuella värden är geografiskt långt bort från dig, då kan det hända att vissa "pingar" förloras på vägen därför att denna typ av nätverkspaket har den lägsta prioriteten. På grund av detta så skickar programmet i regel fler än ett ping (4 som standard) och svarstiden beräknas som ett medelvärde. Värdet på tidsaxeln anger den maximala tiden för programmet att vänta på svar. Du kan ändra värdet på antalet "pingar" som skall skickas. Detta gör du i den närmast följande rutan (nedanför).

Disable ping when processing batch files
– förhindrar att programmet pingar varje värd eller IP-adress som finns i batch-filen, samtidigt som arbetet med att skicka frågor pågår.

Custom ping message
– låter dig ändra den standardtext som följer med ping-paketen. Vill du använda denna funktion, då skall du kryssa i rutan och sedan skriva in det önskade meddelandet i textrutan nedanför.

Firewall

Use Socks Firewall
– markera denna ruta om din dator är en del av ett LAN och inte har direkt tillgång till Internet. SmartWhois kan nå Internet genom brandväggar med SOCKS5-protokollet, med eller utan autentisering. Du måste ange värdadressen och porten för att kunna använda denna funktion. Om du sitter bakom en brandvägg, då skall du även markera rutan Don't resolve hostnames locally. Detta funktion används när din dator inte har tillgång till en DNS-server. I de fall rutan är markerad, då försöker inte SmartWhois att upplösa whois-serverns adresser lokalt. Istället så skickar programmet dem till SOCKS-servern för upplösning. Den enda begränsning som datorer har, som inte har tillgång till en DNS-server, är att SmartWhois kan bearbeta IP- adresser och domän-frågor, men inte frågor efter värdnamn.

Advanced

Resolve IP address to host name – om denna ruta är markerad, då försöker programmet att upplösa värdnamnet för den angivna IP-adressen då du skickar en fråga.

Både namnupplösning och ping utförs simultant mot whois-servern och kräver ingen extra tid.

Cache  

SmartWhois kan cacha (mellanlagra) utmatningen över alla frågor, liksom att upprätthålla en resultat-cache över DNS-upplösningen, för senare användning. Om du matar in en IP-adress eller ett värdnamn som tidigare blivit efterfrågat, då kan programmet hitta sökresultatet I sin egen cache, och omedelbart visa resultatet, även om du inte för tillfället är ansluten till Internet.

Data

Enable data caching – markera denna ruta om du vill använda denna funktion.

Du kan ändra den maximala storleken på cachen genom att markera Maximum cache size. När den maximala gränsen är uppnådd, då raderas de äldsta posterna från cachen. Den aktuella, maximala storleken på cachen visas I rutan med samma namn.

Auto-save interval, min. – låter dig aktivera eller inaktivera att cachen sparas automatiskt, och att ange den tidsintervall som det skall ske.

View Cache – låter dig granska posterna I cachen.

Clear Cache – rensar innehållet i cachen.

DNS

Enable IP address / hostname caching – markera denna ruta om du vill att SmartWhois skall lagra dina DNS-frågor I cachen. På Internet så används Domain Name Servrars (DNS) mekanism för att upplösa värdnamn till IP-adresser. Vanligtvis så skickas dina frågor till den DNS som tillhandahålls av din Internet Service Provider (ISP) för att se en IP-adress överensstämmelse med värdnamnet. Emellertid så är det möjligt att ha DNS-information lagrad/sparad lokalt på din dator, vilket leder till att programmet kan utföra sina uppgifter snabbare.

Maximum number of records – markera denna ruta för att justera storleken på DNS-cachen.

View Cache – låter dig granska cachade DNS-poster.

Clear Cache – rensar din DNS-cache.
Kom ihåg att värdnamn med tillhörande IP-adresser kan ändras av sina ägare. Whois-servern kan automatiskt ändra sina hög-nivå
DNS-poster, och om du har en gammal post I din lokala DNS-cache, då kan inte SmartWhois nå dessa värdar. Om du rensar den lokala DNS-cachen så löser det sådana problem.

Export

Under denna flik så kan du konfigurera de fält som skall ingå I de text- eller XML-filer som du kan skapa för dina resultat.

Don't include tags – om denna ruta är markerad, då kommer utmatningens text inte att innehålla taggar som t.ex <ip address> eller <administrative contact>. Detta påverkar inte utseendet på dina XML-filer, där taggarna alltid inkluderas.

Integration
 

Add SmartWhois to Internet Explorer menu and toolbar – om denna ruta är markerad så lägger SmartWhois till en post under menyn "Verktyg" I Microsoft Internet Explorer (MSIE), och samtidigt placeras en knapp I verktygsfältet. Genom att du klickar på antingen menyposten eller knappen så anropas SmartWhois, och skickar en fråga om den aktuella länken/adressen som är synlig I adressfältet I MSIE. Denna funktion fungerar tillsammans med MSIE version 5.0 eller högre.

Install SmartWhois for MS Outlook Add-in
– om du markerar denna funktion, då kommer SmartWhois att placera en knapp i verktygsfältet, en knapp med en rullningslist. Med denna knapp så kan du enkelt och snabbt granska dina e-postmeddelandens huvuden i ett separat fönster och där utföra/skicka frågor om IP-adresser eller värdnamn, vilka finns tillgängliga i meddelandets huvud.

System

Run on Windows Startup
– om denna ruta är markerad så kommer programmet att alltid starta samtidigt som du startar Windows.

Enable Automatic Application Updates
- om denna ruta är markerad så kommer programmet att kontrollera om det finns en uppdatering för den aktuella versionen av ditt program. Om det finns en tillgänglig, då kommer programmet att uppmana dig att ladda ned och installera den. Denna automatiska kontroll sker varje gång som SmartWhois startas.
 
Miscellaneous  

Automatically de-obfuscate URLs – markera denna ruta om du vill att programmet skall avkoda felaktiga (eller normala) länkar (URLs) när du klistrar in dem i inmatningsfältet. Ett exempel på en sådan länk kan vara: http://new.sec.34333QQ@193490259912/o%62s%63ur%65%2e%68t%6D .

Save all nodes when dragging
– denna funktion kontrollerear innehållet I SmartWhois-arkivet som skapas när du drar data från programmets fönster. Om rutan är markerad då innehåller resultatfilen data för alla noder I den vänstra panelen. Om rutan är omarkerad då blir endast den markerade noden sparad.