TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Whois Konsoll


Whois konsoll används för att skapa speciella frågor, eller för att skicka en fråga till en whois-server som inte finns inlagd som standard. Vissa tillfällen så kanske en standardfråga skapar ett behov av att skicka en specialfråga, för att t.ex erhålla mer detaljerad information. Här är ett exempel på en standardfrågas resultat för domänen macrovision.co.jp:

customqu1

Här kan du se att Teknisk- och Administrativ information inte kan erhållas med en vanlig standardfråga. Låt oss anta att du behöver erhålla information om Teknisk supportkontakt. Då öppnar du Whois Konsoll genom att klicka på View => Whois Console eller Query => Custom Query, sedan matar du in whois.nic.ad.jp som whois-servern och YM676JP /e som frågan, där YM676JP är administratörens "kod" och /e används för att förhindra Japanska tecken i utmatningen/resultatet. Klicka på Connect och du kommer att se följande information:

customqu2

Whois konsoll har en inbyggd lista över många olika whois-servrar, vilka är placerade över hela världen. För att välja en server från listan, klicka då på knappen Select. Om du vill anpassa eller uppdatera listan då klickar du på knappen Select, och listan över whois-servrar kommer då att visas. För att lägga till en ny server till listan, då klickar du på knappen Add, och anger sedan adressen till servern i server-fältet, sedan väljer du vilket land med knappen Country, och avslutningsvis så kan du skriva in en kommentar. Om du vill redigera en post från listan, då markerar du den önskade posten och klickar sedan på knappen Edit. För att radera en post så markerar du posten och klickar sedan på knappen Delete.

Om du högerklickar på någon av posterna i listan, då visas följande meny:

Select – infogar den markerade serveradressen till fältet Whois Server i Whois konsoll.

Add
– visar en dialogruta där du kan lägga till servrar till listan.

Edit
– visar en dialogruta där du kan redigera informationen om den markerade servern.

Delete
– raderar den markerade servern från listan.

Copy
– kopierar antingen hela listan över servrar eller den markerade posten, serveradressen, landet eller beskrivningen till Urklipp.

Save As
– sparar listan over servrar i antingen text, HTML, XML, eller XLS-format.

Om du högerklickar på Whois-konsollens fönster, då visas följande meny:

Clear
– rensar Whois-konsollens fönster.

Copy
– kopierar den markerade texten till Urklipp.

Select All
– markerar all text i resultatfönstret.

Save As
– sparar frågeresultatet som en textfil.

Font
– här väljer du teckensnitt för fönstret i Whois-konsollen.

Auto Clear
– vid aktiverad, det aktuella frågeresultatet raderas innan nästa fråga skickas/bearbetas.

Auto Scroll
– bläddrar automatiskt nedåt i frågeresultatens text.

Word Wrap
– växlar (aktiverar/inaktiverar) ordflytt (word wrap) för frågeresultatens text i fönstret för Whois-konsollen.