TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Ett fönster i SmartWhois som innehåller huvuden från e-postmeddelanden låter dig skicka en fråga om IP-adressen som finns i huvudet. IP-adresserna som visas i detta fönster är hyperlänkar; om du klickar på dem så kommer SmartWhois att utföra en IP-adressfråga.

Om du högerklickar i SmartWhois fönster med e-posthuvuden, då visas följande meny:

Query as IP – utför en IP-fråga om IP-adressen som finns under muspekaren.

Copy – kopierar den markerade texten till Urklipp.

Copy IP – kopierar den IP-adress som finns under muspekaren.

Select All – markerar all text i fönstret.

Save As – låter dig spara huvudena som text eller HTML.

Whois Console – startar Whois-konsollen.

My Notes – öppnar fönstret "My Notes".