TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Frequently Asked Questions


?: Kan jag använda SmartWhois om jag sitter bakom en brandvägg eller proxy-server?

!: Ja, SmartWhois stöder SOCKS5 brandväggar. Om din brandvägg/proxy inte är SOCKS5-kompatibel, då måste du konfigurera den så att den tillåter nätverkstrafik över TCP port 43. Rådgör din proxy-server's dokumentation eller så kontaktar du din nätverksadministratör för information om hur du konfigurerar (mapping) dina proxy-portar.

?: Jag har skickat en fråga med jokertecken, men programmets statusrad visar "Connection timed out" innan jag hann få något resultat. Hur kan jag få det att fungera?

!: När man använder jokertecken i frågorna så tar det i regel längre tid att hämta data. För att råda bot på detta problem så kan du ange en längre tidsgräns (Settings => Options => Network => Query). Du kan t.ex ändra tidsgränsen från 20 sekunder till 100 sekunder.

?: Varför erhåller jag felmeddelandena "Connection timed out" och "Connection failed"?

!: Det finns flera tänkbara orsaker till det:

Din anslutning till Internet har en för låg hastighet eller "fuzzy", vilket kan uppstå när man har en låg kvalitet på telefonlinjen. Försök att återansluta.

Whois-servern som programmet är ansluten till är nere. SmartWhois erhåller information från officiella whois-databaser, och dessa databaser är inte under vår kontroll. Du får då lugnt vänta tills det att servern är igång igen, vilket inte brukar ta allt för lång tid.

Om du har aktiverat cache för IP-adress/värdnamn, under Options, då kan programmet misslyckas med att ansluta till Whois-servern om dess IP-adress nyligen har ändrats. Klicka på Clear Cache under Settings => Options => Cache => DNS.

Ditt nätverk tillåter inte utgående TCP-anslutningar på portarna 43 och 80. Detta kan vara vanligt om man inte har direktanslutning till Internet, m.a.o om du sitter bakom ett företags brandvägg, eller om du installerat en personlig brandvägg med felaktigt inställda regler för paketblockering.

?: När jag kör en batch-fråga så får jag endast en liten del av domänerna / IP-adresserna som skall bearbetas. Varför är vissa poster inte tillgängliga?

!: Många whois-databaser förbjuder, temporärt eller permanent, en IP-adress som har skickat många frågor under en viss tidsperiod. För att förhindra att detta händer, då bör du öka tidsgränsen för dina frågor som skickas i batch-läge (Settings => Options => Network => Query, öka antalet under rutan "Delay queries in batch mode by"). Du kanske får ändra detta värde ett flertal gånger så att du hittar det optimala värdet, så att du inte stoppas när du kör batch-filer.

?: Kan
jag anropa SmartWhois direkt från mitt eget program?

!: Ja, det kan du. Om du vill använda SmartWhois i ditt program, då använder du dig av ett litet "startprogram". Om du skickar en IP-adress eller ett domännamn som ett argument, så kommer SmartWhois att startas (om det inte redan är igång) och sedan skicka frågan efter den angivna adressen;

swlauncher.exe 2.3.4.5

eller

swlauncher.exe aol.com d ("d" gör det möjligt att utföra en domän-fråga)

Om SmartWhois inte finns installerat på din dator så kommer det lilla "startprogrammet" att begära att du skall ladda ned det. Klicka här för att ladda ned startprogrammet swlauncher.exe. Du får distribuera detta program gratis tillsammans med ditt program – det enda vi önskar är att du meddelar oss i förväg att du tänker göra det. Ett annat sätt är att starta SmartWhois programfil, SW3.EXE, och samtidigt skicka med en IP-adress eller ett domännamn som ett argument i kommandoraden. Denna funktionalitet är tillgänglig i.o.m version 3.2 och framåt. Nackdelen med det senare exemplet är att ditt eget program måste då känna till den exakta platsen för SmartWhois programfil, medans swlauncher.exe automatiskt hittar den själv.

?: Min brandvägg (mjukvara) varnar mig att SmartWhois "försöker att ansluta till Internet." Jag vet att vissa webbplatser kan inhämta information om, och spåra användare genom den information som skickas av deras program via Internet. Varför försöker SmartWhois att ansluta sig till Internet"?

!: Ovanstående varning innebär att SmartWhois försöker ansluta till en whois-databas för att inhämta de dataposter som du efterfrågat, och att SmartWhois försöker ansluta till DNS-servrar för att upplösa IP-adresser till värdnamn. Den viktigaste funktionen i programmet är att inhämta, och visa den senaste och mest aktuella informationen som finns tillgänglig från de olika whois-databaserna; därför så måste SmartWhois initiera och skapa utgående anslutningar över TCP-portarna 43 och 80 och UDP-porten 53. Vidare så kanske SmartWhois kontrollerar efter om det finns några uppdateringar genom att kontakta www.tamos.com
(denna funktion kan ju inaktiveras). Det finns således inga övriga, dolda aktiviteter. Vi säljer inte spionprogram.