TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Ikoner och deras innebörd


Vänster panel

image1 IP-adress eller nätverksblock; informationen hämtas från Internet.

image2 IP-adress eller nätverksblock; informationen hämtas från den lokala cachen eller läses in från ett SmartWhois-arkiv.

image3 Domän; informationen hämtas från Internet.

image4 Domän; informationen hämtas från den lokala cachen eller läses in från ett SmartWhois-arkiv.

image5 Domänen inte återfunnen; informationen hämtas från Internet.

image6 Domänen inte återfunnen; informationen hämtas från den lokala cachen eller läses in från ett SmartWhois-arkiv.

Höger panel

itdomname IP-adress eller domän som det frågats om, liksom valbar information om ping och värddatornamn.

itnetblock Närmast liggande nätverksblock som IP-adressen är tilldelad till. För domänförfrågningar visar denna ikon domänens IP-adress, om sådan finns.

itnetblockname Ägaren till IP-adressen / domänen. Det kan vara ett företagsnamn för företagsnätverk eller namnet på en Internetleverantör (ISP) för uppringda anslutningar.

itadmin Administrativ kontakt och all relaterande information: adress, telefon- och faxnummer, e-mail, etc.

ittech Teknisk kontakt och all relaterande information: adress, telefon- och faxnummer, e-mail, etc.

itbill Faktureringskontakt och all relaterande information: adress, telefon- och faxnummer, e-mail, etc.

itns Namnservrar som en IP-addres / domän tilldelats till.

itdatasource Nätverkets registrerade interna Internetnamn, registreringsdatum (ibland det datum då registreringsinformationen senast ändrades) och källan till informationen.