TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Huvudfönster och meny


Programmets huvudfönster består av inmatningsfältet, där du kan mata in din fråga, menyn och verktygsfältet för att utföra standardåtgärder, och utmatningsfönstret (eller resultatpanelen) där frågornas resultat visas. Utmatningsfönstret består av ett IP- adressträd (den vänstra panelen), vilken listar alla efterfrågade IP-adresser och domäner, och textfältet (den högra panelen), där informationen visas över den aktuella frågan.

mainwin

För att erhålla information om en IP-adress, värdnamn eller en domän, då behöver du bara mata in uppgifterna I inmatningsfältet och trycka ned Enter-tangenten (Ctrl+Enter när du gör frågor efter domäner), eller klicka på knappen Fråga. Alternativt så kan du välja en tidigare fråga från rullningslisten. Om du vill lära dig mer om skillnaderna mellan IP-adresser, värdnamn och domännamn, då rekommenderar vi att du läser kapitlet Typer av Frågor.

SmartWhois visar informationen som erhålls från whois-servrar I formen av ikoner. Resultatet av en fråga behöver inte nödvändigtvis innehålla alla poster, eftersom mängden data som returneras av whois-servrarna är kopplat till den specifika IP-adressen. Klicka här
för att se skillnaderna i betydelsen av de olika ikonerna i den högra panelen.

Den vänstra panelen visar alla IP-adresser och domännamn som du har frågat efter under den aktuella sessionen, och de representeras av ikoner. Varje IP-adress i trädet representeras av en tråd som består av flera grenar. Föräldra-grenen är den IP- adress som du har angett. Barnen (grenarna under föräldern) är nätets block I vilket IP-adressen hittades. Du kan bläddra i de olika grenarna genom att klicka på dem. När en ny fråga skickas, då fälls alla gamla trådar ihop och den nya tråden skapas. Klicka här
för att se betydelsen av de olika ikonerna i resultatträdet.Huvudmenyn

File  

Clear
- rensar utmatningsfönstret, både IP-adressträdet och textfältet.

Open
öppnar ett SmartWhois-arkiv eller en batch-fil. Om ett SmartWhois-arkiv öppnas så visas innehållet I det. Om det redan finns resultat I IP-adressträdet och I textfältet, då slås de ihop med den arkiverade datan. Om en batch-fil öppnas, då bearbetas alla IP-adresser eller domännamn i denna fil.

Save Current Result
sparar det aktuella resultatet från textfältet, till ett SmartWhois-arkiv, HTML, XML, eller textfil.

Save All Results As –
sparar alla resultat från IP-adressträdet och textfältet, till ett SmartWhois-arkiv, XML, eller textfil.

Print Current Result – skriver ut innehåller I det aktuella textfältet.

Exit – stänger programmet.


Query

As IP / Hostname – utför en fråga om en IP-adress / värdnamn.
As Domain – utför en fråga om ett domännamn.
Stop – avslutar den fråga som skickats. Denna post är grå när ingen fråga pågår.
Refresh – uppdaterar posten genom att kontakta whois-servern igen.
 
Edit  

Copy - kopierar den markerade texten från textfältet, till Urklipp.

Paste – klistrar in innehållet I Urklipp, till inmatningsfältet.

Select All – markerar all text I textfältet.

View  

Toolbar – visar eller döljer verktygsfältet.

Results Tree – visar eller döljer den vänstra panelen.

Status Bar - visar eller döljer statusraden.

Source – öppnar ett fönster som visar rå information, I den form som den rehölls från whois-servern.

Whois Console – öppnar ett fönster där du kan ställa anpassade frågor. Du kan bestämma vilken whois-server som skall användas, och du kan specificera den typ av fråga som skall ställas
.

My Notes – öppnar ett fönster där du kan skriva in dina noteringar
om IP-adresser, värdnamn eller domännamn.

Country codes - öppnar ett fönster med listan över landskoder, och de tillhörande två bokstäver som koderna
består av.

Settings  

Fonts – öppnar dialogrutan för Teckensnitt. Applications betyder att teckensnittet används för menyerna, verktygsfältet och statusraden, liksom för andra delar av programmet. Left Panel betyder att teckensnittet används för IP-adressträdet, och Right Panel betyder att teckensnittet används för textfältet. Restore default fonts betyder att inställningarna återställs till standardutförandet.

Colors – öppnar dialogrutan för bakgrundsfärger för den Vänstra- och Högra panelen. Restore default colors betyder att inställningarna återställs till standardutförandet.

Resolve IP address to hostname – markera denna post om du vill att SmartWhois skall utföra en omvänd DNS lookup.
Se kapitlet Konfigurera SmartWhois för ytterligare information.

Ping hosts – markera denna post om du vill att SmartWhois skall "pinga" värdar. Se kapitlet Konfigurera SmartWhois
för ytterligare information.

Language – här kan du välja gränssnittets språk i SmartWhois.

Options – öppnar dialogrutan för konfigureringHelp  

Contents – öppnar hjälpfilen.

Search For Help On – öppnar SmartWhois hjälpindex

Getting Started – visar en sida som enkelt förklarar hur du använder SmartWhois.

Check for an Update on the Web
– öppnar fönstret update downloading dialog
. Om du följer instruktionerna på skärmen, då kan du enkelt ladda ned och installera de senaste uppgraderingarna för SmartWhois från TamoSoft's webbplats.

About – visar fönstret med information Om SmartWhois.


Högerklick på en förälders IP-adressträd visar följande meny:

Save
– sparar informationen om den markerade IP-adressen och dess standard nätblock, till ett SmartWhois-arkiv eller en HTML-fil.

Refresh – uppdaterar informationen om den markerade IP-adressen.

Delete – raderar information om den markerade IP-adressen och dess barn (grenar under).

View Source – öppnar ett fönster som visar "rå" information, på det sätt som den erhålls från whois-servern. Fönstret View Source har en snabbmeny från vilken du kan kopiera resultatet till Urklipp, markera och spara resultatet, ändra fönstrets teckensnitt eller för att växla ordflytt (word wrap).

Whois Console
– öppnar whois-konsollen; den markerade IP-adressen eller domännamnet är ifyllt i frågefältet.


My Notes – öppnar ett fönster där du kan skriva in egna anteckningar om IP-adresser, värdnamn eller domännamn.


Högerklick I den högra panelen visar en snabbmeny med följande kommandon:

Copy – kopierar den markerade texten till Urklipp.

Copy URL – kopierar adressen som finns under muspekaren och placerar den i Urklipp.

Select All -
markerar all text I textfältet.

Search for –
låter dig söka efter den markerade texten med en av de större sökmotorerna på webben eller Usenet. Du kan modifiera listan över sökmotorerna genom att klicka på Search for => Configure.

Skicka rapporter om överträdelser/E-postreklam – använd detta kommando för att skicka information om ägaren av en IP-adress eller ett domännamn, till din e-postklient. När du använder detta kommando, då skapar SmartWhois ett tomt meddelande i din e-postklient och placerar viss elementär information i meddelandets textfält. Se till att du anpassar detta meddelande innan du skickar det, m.a.o. inkludera alla detaljer om nätverksattacken eller e-postreklamens avsändarinformation. Meddelandetexten baseras på mallar. Om du själv vill redigera/anpassa dessa mallar, öppna då mappen där SmartWhois är installerad och sök efter filerna som heter "template_dom.txt" (används när du vill kontakta ägaren av domännamnet) och "template_ip.txt" (används när du vill kontakta av ett IP-nätverksblock). Du kan redigera dessa filer i din egen text-editor. Se bara till att du inte tar bort "%s" tecknen, eftersom dessa tecken kommer att ersättas av de aktuella domännamnen eller IP-adresserna.