TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Nyheter


Version 4.0  

·CZ, SU, HU, MUSEUM, TK, och MY domäner stöds nu;  
·Analysmoduler och IP-tilldelningskartan har uppdaterats;  
·Programmet har ett nytt användargränssnitt;  
·Frågornas resultat kan nu sparas i XLS-format;  
·Funktion för automatisk uppdatering har implementerats;  
·Tillägg för Microsoft Outlook;  
·Många andra förbättringar.  
 
Version 3.6  

·ES, WS, NU, BZ, och INT domäner stöds nu;  
·Analysmoduler och IP-allokeringskartan har uppdaterats;  
·Stöd för Sydamerikanska IP-registreringar;  
·Kontakt vid överträdelser visas när de finns tillgängliga;  
·Du kan nu skicka överträdelse/e-postreklamrapporter genom att högerklicka på en e-postadress;  
·Justerbara intervaller mellan frågor när du arbetar i batch-läge;  
·Batch-lista i Unicode-format stöds nu.  
 
Version 3.5  

·Data export i XML-format;  
·Gränssnitt I flera olika språk: De som stöds för tillfället är: Engelska, Franska, Tyska, Ryska, och Spanska;    
·Analysmodulerna har uppdaterats för att försäkra kompatibilitet med det nya ARIN databasformatet;  
·CN (Kina) och DK (Danmark) domäner stöds också nu;  
·Integrering med Microsoft Internet Explorer gör det möjligt att utföra frågor om adresser direkt från MSIE.  

Version 3.4  

·COOP, NAME, AERO, och PL domäner stöds också nu;  
·Mer detaljerade resultat för IT, FR, och DE domäner;  
·En ny funktion som låter dig om-fråga poster som inte hittats, när bearbetning av batch-filer har implementerats.  
·Analysmodulerna har uppdaterats för att försäkra att korrekt resultat blir presenterade.  
 
Version 3.3  

·INFO och BIZ-domäner stöds nu;  
·Domäners utgångsdatum visas om de finns tillgängliga;  
·Du kan nu dra-och-släppa data från/till programmets fönster;  
·Mer funktioner till kommandoraden har implementerats;  
·Du kan nu välja de fält som skall ingå I utmatningsfilen när du sparar resultaten;  
·Windows XP-teman stöds nu;  
·Många småfel har rättats till.  

Version 3.2

· Programmet avkodar automatiskt länkar när du klistrar in dem I utmatningsfönstret;  
·Parametrar I kommandoraden stöds nu (användbart när du anropar SmartWhois från andra program);  
·NO (Norge) domäner stöds nu;  
·En röd domänikon visas I den vänstra panelen, om den domän du sökte inte hittades;  
·Om Internic whois-servern temporärt är nere, då försöker programmet att erhålla data från en alternativ server.  

Version 3.1

·Ett gränssnitt till webbens sökmotorer har lagts till I den högra panelens snabbmeny;  
·LU (Luxembourg) domäner stöds nu;  
·Några småfel rättade.  

Version 3.0

·Programmet har skrivits om från grunden;  
·Ett nytt gränssnitt;  
·Lade till en Whois-konsoll för anpassade frågor;  
·Domän-batchbearbetning;  
·Resultat kan sparas I en HTML-fil;  
·CH (Schweitz) och LI (Liechtenstein) domäner stöds nu;  
·Problem med NZ (Nya Zeeland) och CA (Kanada) domäner har lösts;  
·Referens över landskoder;  
·Möjlighet att lägga till noteringar;  
·Många andra förbättringar.