TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Mina noteringar


Du kan spara egna noteringar om domäner eller IP-adresser genom att klicka på View => My Notes. För att lägga till en notering, då klickar du på knappen Add, och anger sedan IP-adressen / domännamnet i fältet Address, och till sist så lägger du till noteringen i rutan nedanför och klickar på OK. Om du vill redigera en post från listan, då markerar du den önskade posten i listan och klickar sedan på knappen Edit. Om du vill radera en post då markerar du den önskade posten i listan och klickar sedan på knappen Delete. Du kan sortera posterna efter IP-adress / domännamn eller efter dina noteringar. Välj vilka kriterier som du vill sortera efter och klicka sedan på det tillhörande namnet på den översta kolumnen.

Om du högerklickar på någon av posterna i listan över noteringarna, då visas följande meny:

Add
– visar en dialogruta där du kan lägga till en ny notering.

Edit
– visar en dialogruta där du kan redigera den markerade posten (noteringen).

Delete
– raderar den markerade noteringen från listan.

Copy
– kopierar alla noteringar, den markerade noteringen, IP-adressen / domännamnet, eller noteringens text till Urklipp

Save As
– sparar noteringen som text, HTML, XML, eller XLS-format.