TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Andra produkter från TamoSoft


CommView

CommView är ett program för övervakning av aktivitet i Internet och Local Area Network (LAN), och är kapabel att fånga och analysera nätverkspaket. Det samlar information om data som passerar genom din uppringda anslutning eller Ethernet-kort och kan avkoda den analyserade datan. Med CommView så kan du se listan över nätverksanslutningar och vital IP-statistik och undersöka individuella paket. Paket avkodas ned till det lägsta lagret med full analys för de vanligaste protokollen. Full tillgång till rå data kan också erbjudas i realtid. CommView är ett mycket användbart verktyg för administratörer av LAN's, säkerhetspersonal, nätverksprogrammerare, eller andra som vill få den fullständiga överblicken över den trafik som passerar mellan de egna datorerna eller inom det egna LAN-segmentet.

Mer information


Essential NetTools

Essential NetTools är en uppsättning av nätverksverktyg som är användbara vid diagnostik av nätverk, och när du vill övervaka dina datorers nätverksanslutningar. Det kan liknas vid en Schweizisk armekniv för alla som är intresserade av ett helt set av kraftfulla nätverksverktyg, för användning i det dagliga arbetet. Programmet innehåller ett NetStat-program vilket visar dina datorers nätverksanslutningar och dess öppna portar, och mappar dem till de tillhörande programmen. Det innehåller även en NetBIOS- skanner, ett NetBIOS Auditing Tool för att kontrollera ditt LAN's säkerhet, och för att övervaka externa anslutningar till dina datorers delade resurser, liksom en processövervakare som visar information om alla program och tjänster som körs på dina datorer. Andra användbara verktyg är, Ping, TraceRoute, och NSLookup. Av de ytterligare funktionerna kan nämnas en rapportgenerator till t.ex HTML, text, och komma-separerade format och slutligen ett anpassningsbart gränssnitt. Programmet är mycket lätt att använda, och erbjuder kraftfulla ersättningar för Windows egna verktyg som t.ex nbtstat, netstat, och NetWatcher. Det införlivar många avancerade funktioner vilka de standardverktyg som medföljer Windows inte kan erbjuda.

Mer information


DigiSecret

DigiSecret är ett lätt-att-använda, säkert och kraftfullt program för att kryptera och dela filer. Det använder en mycket stark och beprövad krypteringsalgoritm för att skapa krypterade arkiv, självuppackande EXE-filer, och delning av filer med dina arbetskamrater eller vänner. DigiSecret inkluderar även en kraftig och intelligent funktion för att komprimera filer; nu finns det inget behov av .zip-filer när du kan använda krypterade och komprimerade DigiSecret-filer. Programmet är integrerat med Windows skal, och du kan utföra operationer på filer genom att endast högerklicka på dem. Det stöder även dra-och-släpp funktioner.

Mer information

CommTraffic

CommTraffic är ett nätverksprogram för att samla, bearbeta och visa statistik över nätverkstrafik och nätverksbelastning för nätverksanslutningar, inklusive LAN och uppringda förbindelser. Det visar statistik över nätverkstrafik och nätverksbelastning för varje dator i segmentet. Programmet ger dig ett attraktivt och anpassningsbart gränssnitt, med en valfri ikonmeny i Aktivitetsfältet som visar allmän nätverksstatistik. Du kan även generera rapporter som återspeglar volymen på nätverkstrafiken och er användning av Internetanslutningen (om ni har någon). CommTraffic stöder i stort sett alla avgifter som er ISP kan tänkas ha, om den baseras på anslutningens tid, trafikvolym, typ av dag, och andra tariffer. Du kan ställa in alarm som informerar dig när vissa kriterier har uppnåtts (t.ex. trafikmängden, kostnader). En guide kan hjälpa dig att göra de rätta inställningarna, och den upptäcker även automatiskt era nätverks- och anslutningsinställningar.

Mer information