TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Snabbstart


Om du inte tycker om att läsa långa manualer och du redan är bekant med Internet, då är detta förmodligen det kapitel du behöver för att få igång dig.

Steg 1.
Starta programmet.

Steg 2.
Mata in eller klistra in en IP-adress, värdnamn eller ett domännamn. Ett exempel på en fråga om en IP-adress visas här nedan:

ipquery

En fråga efter ett värdnamn:

hostquery

En fråga efter ett domännamn:

domainquery

Steg 3.
Utför en fråga oefter en IP-adress eller ett värdnamn genom att klicka på Fråga
=>Efter IP/Värdnamn eller genom att trycka ned Enter-tangenten.

Eller

Utför en fråga efter ett domännamn genom att klicka på Fråga
=> Efter Domännamn eller tryck ned Enter-tangenten, samtidigt som du håller ned tangenten "Ctrl" (Ctrl+Enter).


querymenu