TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Spara resultat


SmartWhois gör det möjligt att spara frågornas resultat som ett SmartWhois-arkiv, TXT, XML, XLS eller HTML-fil. Om du vill spara den aktuella utmatningen (resultatet) till ett SmartWhois-arkiv, klicka då på File =>Save Current Result =>As SmartWhois Archive. I detta fall så sparas det aktuella IP-adressträdets- och textfältets innehåll över den aktuella frågan. För att spara resultatet från dina frågor, som en HTML-, XML-, XLS eller TXT-fil, då skall du klicka på File =>Save Current Result =>As HTML File / As Text File / As XML File / As XLS File. Endast informationen från textfältet kommer att sparas.

Du kan även spara alla dina frågors resultat till ett SmartWhois-arkiv genom att klicka på File =>Save All Results As. Allt innehåll från IP-adressträdet och dess tillhörande utmatningsresultat kommer att sparas.

Om du sparar resultatet som en textfil, XML eller XLS, då kan du specificera vilka datafält som skall ingå I filen; t.ex så kan du utelämna namn-servrar eller kontaktpersoner rörande betalningar, från utmatningsfilen. Klicka på Settings => Options => Export => Text / XML / XLS för att konfigurera dessa inställningar. Om du sparar resultatet som text, då kan du ta bort namnen på datasektionerna genom att markera kryssrutan Don't include tags.

Du kan även dra innehållet I den vänstra- eller högra panelen till valfri mapp. Om du drar data från den vänstra panelen, då kommer resultatet att sparas i SW3 (SmartWhois-arkivformat). Om du drar data från den högra panelen, då sparas resultatet I HTML-format.