TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Source Viewer


SmartWhois later dig granska en serverrespons i ett "rått" format, så som det tas emot från whois-servern. Eftersom den råa datan som tas emot från whois-servern innebär att hela posten visas i en icke-modifierad form, så kan det finnas tillfällen då detta är ett användbart sätt. Du bör även tänka på att SmartWhois kan ibland utelämna delar av informationen, då formatet på resultaten kan variera mycket. Denna funktion är även användbar när man vill läsa felmeddelanden från whois-servern. Att granska (den "råa") källkoden är inte möjligt på cachade poster.

Om du högerklickar på fönstret i Source Viewer, då visas följande meny:

Copy
– kopierar den markerade texten till Urklipp.

Select All
– markerar alla poster i fönstret.

Save As
– sparar det råa, obehandlade resultatet till en textfil.

Font
– här väljer du teckensnitt för fönstret.

Word Wrap
– växlar (aktiverar/inaktiverar) ordflytt (word wrap) i fönstret.